< >

Konferanserom

Senteret disponerer et topp moderne møte- og konferanserom med alle fasiliteter og 60 sitteplasser. Også catering for de som ønsker. Så hvorfor ikke legge neste møte til Norsk Samferdselshistorisk Senter?